برای دانلود منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 94-93 دریافت !

دانشگاه پيام نور جهرم با شعار"دانشجو سلام" به استقبال دانشجويان جديد مي رود

دانشگاه پيام نور جهرم با شعار"دانشجو سلام" به استقبال دانشجويان جديد مي رود دانشگاه پيام نور جهرم با شعار "دانشجو سلام" به استقبال دانشجويان...

مدرس دانشگاه پيام نور جهرم، مقام دوم بخش قرائت جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پيام نور كشور

مدرس دانشگاه پيام نور جهرم، مقام دوم بخش قرائت جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پيام نور كشور   مدرس دانشگاه پيام نور جهرم، مقام دوم...

قبولي 20نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم در رشته هاي كاربردي كارشناسي ارشد دانشگاههاي معتبر دولتي

قبولي 20نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم در رشته هاي كاربردي كارشناسي ارشد دانشگاههاي معتبر دولتي تعداد 20 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام...

كسب مقام اول و دوم مسابقات جهاني كاراته "سبك گوجوريو "توسط دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم

كسب مقام اول و دوم مسابقات جهاني كاراته "سبك گوجوريو "توسط دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم دانشجويان دانشگاه پيام نور جهرم در مسابقات بين...

 جديدترين يافته هاي حوزه نانو در دانشگاه پيام نور جهرم ارائه شد

جديدترين يافته هاي حوزه نانو در دانشگاه پيام نور جهرم ارائه شد سومين همايش ملي علوم وفناوري نانو،آموزش و كاربرد با هدف شناسايي ومعرفي...

 آغاز همايش ملي نانو در دانشگاه پيام نور جهرم

آغاز همايش ملي نانو در دانشگاه پيام نور جهرمسومين همايش ملي علوم وفناوري نانو،آموزش و كاربرد با هدف شناسايي ومعرفي پتانسيل هاي موجود در...

 نشست مشترك رئيس دانشگاه پيام نورجهرم با شهردار و اعضاي شوراي اين شهرستان

نشست مشترك رئيس دانشگاه پيام نورجهرم با شهردار و اعضاي شوراي اين شهرستان       نشست شهردار و اعضاي شوراي شهر ستان جهرم...

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 94/02/07 لغایت 94/03/03

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 94/02/07 لغایت 94/03/03 آموزش تصویری ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان