برای دانلود منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 94-93 دریافت !

 جديدترين يافته هاي حوزه نانو در دانشگاه پيام نور جهرم ارائه شد

جديدترين يافته هاي حوزه نانو در دانشگاه پيام نور جهرم ارائه شد سومين همايش ملي علوم وفناوري نانو،آموزش و كاربرد با هدف شناسايي ومعرفي...

 آغاز همايش ملي نانو در دانشگاه پيام نور جهرم

آغاز همايش ملي نانو در دانشگاه پيام نور جهرمسومين همايش ملي علوم وفناوري نانو،آموزش و كاربرد با هدف شناسايي ومعرفي پتانسيل هاي موجود در...

 نشست مشترك رئيس دانشگاه پيام نورجهرم با شهردار و اعضاي شوراي اين شهرستان

نشست مشترك رئيس دانشگاه پيام نورجهرم با شهردار و اعضاي شوراي اين شهرستان       نشست شهردار و اعضاي شوراي شهر ستان جهرم...

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 94/02/07 لغایت 94/03/03

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 94/02/07 لغایت 94/03/03 آموزش تصویری ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان

برگزاري كارگاه آمادگي مسابقه ملي نانو در دانشگاه پيام نور جهرم

كارگاه آمادگي برا ي مسابقه ملي نانو با حضور تعداد 80 شركت كننده در ساختمان ملاصدرا دانشگاه پيام نور جهرم برگزار شد .به گزارش...

سخنان مدير اجرايي سومين همايش ملي "علوم و فناوري، نانو آموزش و كاربرد "در خصوص برگزاري اين همايش به ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم

سخنان مدير اجرايي سومين همايش ملي "علوم و فناوري، نانو آموزش و كاربرد "در خصوص برگزاري اين همايش به ميزباني دانشگاه پيام نور جهرم...

چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

اولین جشنواره سراسری پاتوق طنز دانشجویی

اولین جشنواره سراسری پاتوق طنز دانشجویی